Centre Culturelle Useldange

Info Iwwert Präisser gidd der bei mer Pérseinlech Gewuer ! ënnert rubrik Kontakt kënnt der iech bei mer Mëllen ,wann  der  ufro oder demande fir anner Events huet  Wei Personalfeier oder Gebursdaag. INFO Allgemeng  


  • Benotze just professionell Technologie fir de beschten Toun ze bidden an en héijen Niveau vun Zouverlässegkeet bei Ärem Event. Nieft der Musek bidden ech Iech och déi richteg Beliichtungs Technologie, ugepasst op Äert Event(op no fro och eng Fotobox derbei )extra gerechent)  
  • Open-end Normal ass Vun 18.00 -3:00 auer Fir  Cafe ,Resto,Hotel a all öffenlech PLatz .Open End Option ass  êmmer no 3 Auer op Ofsproch sur Place an get 50€ st berechent extra Nëmmen Fir Privat Locatioun vun engem Sall,Doheem ,Open-air (Privat)..

  • Ganz Eventer gin mat engem Kontrakt Gemacht an Gülteg ass Wann vun 2 Partei Ennerschriewen ass.

  • Liewerung an Opbau een dag am Viraus  am Leiwsten ,soss muss et den dag Selwer gemach gin ,Also Schlessel eischter froen fir den saal  dir selwer oder eng Deko,Blummen,katering  firma  kennt dann meschtens dach firdrunner och  . 
Produkt Preis

Weiterer Text für Ihre Preisliste<div id="smart-button-container">
<div style="text-align: center;">
<div style="margin-bottom: 1.25rem;">
<p>Dj Sono & light Prestation music 18:00 3.00 Hrs inclu
Sous reserve.de client et. d'accord que. fin 1 .00</p>
<select id="item-options"><option value="" price="650"> - 650 EUR</option></select>
<select style="visibility: hidden" id="quantitySelect"></select>
</div>
<div id="paypal-button-container"></div>
</div>
</div>
<script src="https://www.paypal.com/sdk/js?client-id=sb&enable-funding=venmo&currency=EUR" data-sdk-integration-source="button-factory"></script>
<script>
function initPayPalButton() {
var shipping = 0;
var itemOptions = document.querySelector("#smart-button-container #item-options");
var quantity = parseInt();
var quantitySelect = document.querySelector("#smart-button-container #quantitySelect");
if (!isNaN(quantity)) {
quantitySelect.style.visibility = "visible";
}
var orderDescription = 'Dj Sono & light Prestation music 18:00 3.00 Hrs inclu
Sous reserve.de client et. d'accord que. fin 1 .00';
if(orderDescription === '') {
orderDescription = 'Item';
}
paypal.Buttons({
style: {
shape: 'rect',
color: 'gold',
layout: 'vertical',
label: 'paypal',

},
createOrder: function(data, actions) {
var selectedItemDescription = itemOptions.options[itemOptions.selectedIndex].value;
var selectedItemPrice = parseFloat(itemOptions.options[itemOptions.selectedIndex].getAttribute("price"));
var tax = (0 === 0 || false) ? 0 : (selectedItemPrice * (parseFloat(0)/100));
if(quantitySelect.options.length > 0) {
quantity = parseInt(quantitySelect.options[quantitySelect.selectedIndex].value);
} else {
quantity = 1;
}

tax *= quantity;
tax = Math.round(tax * 100) / 100;
var priceTotal = quantity * selectedItemPrice + parseFloat(shipping) + tax;
priceTotal = Math.round(priceTotal * 100) / 100;
var itemTotalValue = Math.round((selectedItemPrice * quantity) * 100) / 100;

return actions.order.create({
purchase_units: [{
description: orderDescription,
amount: {
currency_code: 'EUR',
value: priceTotal,
breakdown: {
item_total: {
currency_code: 'EUR',
value: itemTotalValue,
},
shipping: {
currency_code: 'EUR',
value: shipping,
},
tax_total: {
currency_code: 'EUR',
value: tax,
}
}
},
items: [{
name: selectedItemDescription,
unit_amount: {
currency_code: 'EUR',
value: selectedItemPrice,
},
quantity: quantity
}]
}]
});
},
onApprove: function(data, actions) {
return actions.order.capture().then(function(orderData) {

// Full available details
console.log('Capture result', orderData, JSON.stringify(orderData, null, 2));

// Show a success message within this page, e.g.
const element = document.getElementById('paypal-button-container');
element.innerHTML = '';
element.innerHTML = '<h3>Thank you for your payment!</h3>';

// Or go to another URL: actions.redirect('thank_you.html');

});
},
onError: function(err) {
console.log(err);
},
}).render('#paypal-button-container');
}
initPayPalButton();
</script>