• Ech / Moi

  Moien mäin Numm ass Nico( Dj Kojeck )ech hunn an 24 joer op vielen Eventer zb Hochzäiten ect. Erfahrung gesammelt.
  Ech wäert alles dofir gin aert Fest emooleg ze machen mat freed an gudder Musek.An och schon firun dem Daag X waer ech iesch bei der Organisation ënnertstetzen an wann der wellt aktiv deelhuelen.Egal wéi eng Feier Dir hutt, zesummen sichen mir daat richtegt eraus fir dass dier mat äeren léiwsten den beschten Moment zesummen huet.
  (F)
  Bonjour mon nom est Nico (Dj Kojeck) je l'ai depuis 24 ans à de nombreux événements par exemple des mariages ect. Expérience acquise.
  Je ferai tout mon possible pour célébrer votre fête avec joie et bonne musique. Et même avant le jour X, je vous soutiendrais dans l'organisation et si vous voulez participer activement. Quelle que soit la fête que vous organisez, ensemble nous trouverons la bonne lieu.pour que vous puissiez passer le meilleur moment avec votre bien-aimé.

 • Mentor /Hero

  Ech sin och frou an stolz mat e puer bekannten Djen als Mentoren zesummen getrafft hunn an konnt gschaft hun an mer saache bei bruecht huet zehun.
  Virun allem Meng Experienz Beim Eldoradio am Action Team ,an Dei Zäit Eldodance Mix mam Raymond an Wulli war e beräich wou ech viel Erfahrungen konnt sammeln.
  (F)
  Je suis également heureux et fier d'avoir rencontré des gars bien connus en tant que mentors et j'ai pu m'entendre et m'apporter des choses.
  Surtout, mon expérience avec Eldoradio dans l'Action Team, et à l'époque Eldodance Mix avec Raymond et Wulli a été un domaine où j'ai pu accumuler beaucoup d'expérience.

 • Haut sinn Spécialiseiert op äer eventer / Aujourd'hui je me spécialise dans vos événements

  Fir Hochzäit ,Firmefeier, Gebuertsdag machen ech en perseinleschen Event doraus.
  Meng /äer Musek
  50,60,70,80,90,00,Rock Pop,Folk ,Schlager Haut aas Alles Der bei waat et un Musek get. Get et net oder kennen ech net ?? Net bei mir...
  (F)
  Pour un mariage, une fête d'entreprise, un anniversaire, j'en fais un événement personnel.
  Ma / ta musique
  50,60,70,80,90,00, Rock Pop, Folk, Schlager Haut aas Alles Der bei waat et un Musek. N'est-ce pas ou je ne sais pas ?? Pas avec moi ...

Mat beschten Gréiss / Avec mes meilleures salutations

Nico Zuveni